Add more content here...

Sociala obligationer – verktyg för en inkluderande omställning

Den här rapporten lyfter fram möjligheten för de svenska institutionella investerarna att bidra till FN:s globala mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Datum: 2020-09-01

Författare: Sophie Nachemson-Ekwall

Rapporten lyfter fram vikten av att ta fram hållbarhetsobligationer med både gröna och sociala mål, såväl som rena sociala obligationer. Detta är avgörande för Sveriges ambitioner att nå FN:s globala mål, särskilt mål 11: Hållbara städer och samhällen. Rapporten bygger vidare på en studie om den svenska marknaden för hållbarhets- och sociala obligationer. Rapporten innehåller en översikt av den internationella erfarenheten av hållbarhets- och sociala obligationer, exempel på möjliga svenska emittenter, samt en beskrivning av finansinstrumentets sociala utfallskontrakt.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
Ladda ner rapport