Add more content here...

Stockholm School of Governance – en förstudie

Resultatet från den Vinnova finansierade förstudien School of Governance

Datum: 2019-08-01

Författare: Erik Berglöf, Susanne Ackum, Mats Tyrstrup och Jonas Törnblom

Rapporten är utvecklad som en del av 2019 års EU strategiforum för Östersjöregionen som organiserades i juni 2019 i Gdansk, Polen. Rapporten har finansierats av EU:s Interreg Baltic Sea Region Programme och Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC).

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
Ladda ner rapport