Add more content here...

Rapportlansering: Sociala obligationer – Verktyg för en inkluderande omställning

Rapportlansering: Sociala obligationer – Verktyg för en inkluderande omställning

Den 8e oktober arrangerade Global Utmaning en lansering av handelsforskaren Sophie Nachemson-Ekwalls rapport Sociala Obligationer – Verktyg för en inkluderande omställning. Sophies rapport ges ut som en del av Global Utmanings arbete för En ny bopolitik för Sverige. I rapporten går Sophie igenom möjligheterna för ett införande av sociala obligationer för att stimulera till en mer socialt hållbara bostadförsörjning. Lanseringen sammanföll med publiceringen av en debattartikel i Uppsala Nya Tidning där Sophie tillsammans med Global Utmanings VD Tove Ahlström och seniora rådgivare Carl-Johan Engström argumenterade för de rekommendationer som presenteras i rapporten.

En inbjuden panel hade i förväg fått ta del av rapporten och fick möjlighet att ge kommentarer och lyfta frågor till Sophie. I panelen fanns politiska representanter med Kikki Liljeblad (S), ledamot i kommunfullmäktige Norrköping och Jakob Forssmed (Kd) ledamot i Finansutskottet och finanspolitisk talesperson för Kd. Vidare utgjordes panelen av Brunswick Real Estate Capitals VD Pontus Sundin, Björn Bergstrand som är hållbarhetschef för Kommuninvest samt Mats Olausson som är senior rådgivare för Sustainable Products hos SEB. Utöver panelen så följde många gäster lanseringen och flera tog chansen att ställa frågor till Sophie och panelen.

Exempel på social finansiering

Samtalet började med att Sophie Nachemson-Ekwall presenterade sin rapport och besvarade frågorna; Hur fungerar en obligation med sociala påverkansmål? Vilka hinder finns för etablering på den svenska marknaden idag? Hon presenterade även de få svenska exempel som finns av social finansiering och lyfte läget ut ute i Europa. Carl-Johan Engström, professor emeritus vid KTH och ordförande i Global Utmanings råd för Hållbara städer, presenterade där efter Global Utmanings arbete En ny bopolitik för Sverige. Projektet belyser de faktiskt utmaningar vi står för i Sverige idag med ökande sociala klyftor, stora reparationsbehov och en välfärd i kris. Han beskrev de många möjligheter som finns med exempelvis byggemenskaper och kooperativa hyresrätter samt efterlyste starkare och tydligare samverkansmodeller.

När det blev panelens tur att kommentera på rapporten såg både Kikki Liljeblad och Jakob Forssmed positivt på den möjlighet som sociala obligationer innebär. Kikki Liljeblad, som utöver ledamot är ordförande i referensgruppen för Norrköpings sociala investeringsfond, representerade ett kommunalt perspektiv. Hon reflekterade över att sociala obligationer måste göras attraktiva för kommunerna och diskuterade specifikt hur det ska erbjudas till mindre kommuner i landet, som själva saknar expertisen. Vikten enligt henne måste vara att sociala obligationer måste ges som ett erbjudande som blir lätt att nappa på. Ett kunskapslyft för mindre kommuner skulle vara ett sätt att skapa efterfrågan. Hon lyfte också vikten av att bygga inte bara billigt men bra så att områden blir diversa. Kikki diskuterade även hur politiker som hon själv ska våga ge sig in på något så här långsiktigt, som sträcker sig längre än nästa val.

Jakob Forssmed, riksdagsledamot, talade ur ett nationellt perspektiv och konstaterade att en rapport som denna och sociala obligationer är något efterlängtat. Han ansåg att det till stor del ligger på den nationella politiska nivån att arbeta vidare med detta, endast där kan det skapas den nödvändiga facilitator som kan dra igång en marknad för sociala obligationer. Jakob Forssmed ansåg att vi måste lyfta ansvaret för den här typen av arbete från att bara ligga på entusiaster ute i landet, även de som inte från början är eldsjälar ska kunna driva detta. Vidare berättade han som sina egna erfarenheter kring mått på sociala problem, i referens till de sociala indikatorer som Sophie Nachemson-Ekwall tar upp i sin rapport. Att det behövs någon form av fast sätt att mäta och presentera sociala utmaningar återkom flera i panelen till.

Långsiktiga investeringar

De andra panelisterna som var där som representanter för olika relevanta grenar av marknaden var även de positiva till rapporten och kom med reflektioner om möjligheter och utmaningar. Pontus Sundin från Brunswick Real Estate Capital såg en möjlighet från deras håll då de har en erfarenhet av lån till fastighetsbolag för större projekt. Han var dock noga med vikten att skapa projekt som är attraktiva för investerare, för om de ej finns så kommer inget hända. Det gäller att presentera detta som långsiktiga investeringar med en möjlighet till något mer än bara ekonomisk avkastning. Han tog också upp bristen på engagemang för social hållbarhet från de olika AP-fonderna, med det faktum är att ett lyft av fastigheterna i Sverige mest utsatta områden blir svårt utan dem. Jakob ställde vidare en fråga om samverkansmodeller till Sophie, om det finns några bra exempel på sådana. Sophie hänvisade då till den styrka Sverige har för samarbete inom andra områden – både mellan regioner men också internationellt.

Björn Bergstrand från Kommuninvest berättade om deras bakgrund med gröna lån och obligationer, och såg där möjlighet till liknande modeller för sociala obligationer. Även han belyste att man måste få med investerarna på tåget för att komma igång. Han diskuterade den politiska frågan som det i Sverige innebär att öppna upp välfärden för privat kapital men ansåg att det finns bra möjligheter för det inom dessa modeller. Vidare reflekterade han över hur nästan alla kommuner i Sverige har någon form av behov för detta, hur det som Kikki var inne på tidigare är viktigt att göra det attraktivt. Även om det finns ett extra stort behov i många socialt utsatta områden. Som Jakob Forssmed lyfte även han behovet av standardiserade mätningar.

På SEB har de länge legat i framkant när det gäller gröna obligationer och var nyligen delaktiga i skapandet av en hälsoobligation tillsammans med Skandia och Stockholm Stad. Mats Olausson lyfte obligationen som ett av få exempel vi har i Sverige, men att rapporten höjer ambitionsnivån. Han såg också de positiva aspekterna av den faktiska rapporten, hur den fungerar som en karta över aktörerna och nätverken inom sociala obligationer, hur den går igenom terminologin och visar på en möjlig kunskapsöverföring från arbetet med gröna obligationer. Även han lyfte vikten av att få med investerarna samt projektägarna. Han diskuterade utsikten för långsiktighet, att gå från den nuvarande kvartalskapitalismen till en generationskapitalism. När det gäller relevanta företag så såg han att det ställs mer och mer krav på social hållbarhet och att det gällde att hoppa på detta tåg för att attrahera personal och nya partners.

Från åskådarna kom ett antal frågor. En del personer hade erfarenhet från några av rapportens exempel och undrade om förutsättningarna och ambitionsnivån. Än så länge existerar det så pass få initiativ i Sverige att ambitionsnivån på de befintliga är lovande, fick frågan som svar. Det diskuterades vidare om hur det alltid fanns en önskan om nya pengar, men detta är på sätt och vis samma pengar som funnits men med fasta intentioner. Sophie fick svara på en fråga om eventuella motsättningar mellan att bygga grönt och socialt hållbart. Hon konstaterade att många gröna projekt har social hållbarhet inbäddat, att det bara behöver få en starkare position så att det inte är någon överhängande konflikt mellan de två.

Panelisterna avslutade samtalet genom att lyfta fram varsitt medskickade till publiken. Oavsett om de tryckte på investerarnas eller politikernas roll framöver, eller på vikten av tydlighet för kommunerna eller bättre effektmätning så lyfte alla vikten av samverkan. Att börja med att sammankoppla aktörer så som i dagens panelsamtal eller ta tillvara på den kartläggning som Sophie presenterar i sin rapport är självklara steg för att gå vidare med arbetet kring sociala obligationer.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger