Add more content here...

Reflektioner över det postfossila samhället

Reflektioner över det postfossila samhället

Torsdagen den 5 september inledde Tankesmedjan Global Utmanings  seniora rådgivare, Staffan Laestadius, höstens forskningsföreläsningar på Folkuniversitetet med sin föreläsning Reflektioner över det postfossila samhället – utmaningar, omprövningar och omställning. Staffan är professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och ordförande i tankesmedjans programråd för Klimat & Resurser 

Omställningen till ett hållbart samhälle går för sakta. Vi har bara 10 år på oss att få utsläppskurvorna att vika nedåt, men i dagsläget har en global omställning enligt den omfattning som krävs inte påbörjats. För att omställningen till ett postfossilt samhälle ska bli verklighet krävs det att vi alla hjälps åt; politiker, medborgare och företag. Under föreläsningen gav Staffan handgripliga tips på hur omställningen bör gå till. Resursanvändningen måste halveras, inlåsningen i “silos” och etablerade systemlösningar måste brytas och vår tidsuppfattning måste förändras.

Vi står inför en stor utmaning med stigande temperaturer och i nuläget finns det ingenting som tyder på att det avtar. Temperaturvariationerna beror på människans agerande och efter andra världskriget har det skett en exponentiell tillväxt där en kraftigt ökad produktion har lett till ett ökat utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Sedan andra världskriget har    materialomsättningen ökat enormt, så även fossilbränsleanvändning, utvinningen av koppar, aluminium, järn, olja, kolgas etc., Det fortsätter att öka, år 2018 var utsläppen 2.7% högre än 2017, vilket utmanar de planetära gränserna. “Detta är min generations bidrag” sade Staffan Laestadius. 

Nu måste vi göra omprövningar för att ändra kursen vi är på. i är förblindade av ekonomisk utveckling och att vi har en föreställning om oändlig tillväxt. “Vi måste se över ideén om att människan är naturens herre, och ändra våra föreställningar om frihet, tillväxt, tid och meningen med välfärd” sa Staffan Laestadius. 

Staffan  pratade även om frihetens paradox – om den fria moderna människans tilltagande fossilberoende som har skapat de förutsättningar i livet som vi tycker är rimligt, vårt välfärdsliv, och om hur vi frigör oss med den kraft vi får från de fossila maskinerna. Exempelvis hur ångbåten möjliggjorde längre transportsträckor som leder till att  människor och varor förflyttas världen över.

Vi har blivit mer inlåsta i fossilbaserade lösningsmodeller och inlåsta i ohållbara systemlösningar. Omställning handlar om att tänka utanför boxen och bryta inlåsningen. Det, i sin tur, kräver att vi granskar vår uppfattning av tid och rum.  I nuläget går vår vardag och vår uppfattning om tid inte i linje med den nödvändiga omställningen. Exempelvis skulle en halvering av sjöfartens hastighet medföra mindre utsläpp, men det påverkar transporttiden och vi måste vara beredda på att ge upp vår idé om att allt måste ske snabbt. Vår tidsuppfattning är viktig för omställningen och vi måste finna lösningar om hur vi ska hantera tiden inom ramen för omställning.

“Jag är för en grön tillväxt, men det är en stark utmaning. Det viktiga är att vi gör omställningen, sen får vi vara glada om det också kan ske tillväxt” sade Staffan Laestadius. 

Staffan Laestadius var först ut i höstens föreläsningsserie, ett nytt samarbete mellan Global Utmaning och Folkuniversitet. Nästa föreläsning äger rum den 19 september med Sophie Nackemsson-Ekwall, forskare vid Center for Research on Sustainable Markets, som föreläser om en hållbar syn på vinst, aktiebolag och ägarmodeller. Mer information och höstens schema hittar du här.

 


Staffan Laestadius är professor i industriell utveckling vid KTH och senior rådgivare till Global Utmaning.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger