Add more content here...

Vilka nya lagar och regler behöver Sverige för att få fart på klimatomställningen?

Vilka nya lagar och regler behöver Sverige för att få fart på klimatomställningen?

Tidigare i år lanserade den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och Material Economics en analysrapport som pekade på att befintliga strategier för att minska utsläppen hade uppnått en platå. Nu presenterar Global Utmaning policyrapporten ”Riv hindren! Så möjliggörs omställningen till nettonollutsläpp”.

”Detta är en policyrapport som bygger på analysen vi presenterade i våras. Syftet med Klimatagendan är att bygga bort flaskhalsarna så Sverige lyckas i klimatomställningen. Vi är stolta över att kunna bidra med vår expertis och vill gärna att våra politiker läser detta noggrant och ställer oss alla frågor de behöver när de förbereder sig för valet nästa år”, säger Tove Ahlström, vd på Global Utmaning.

Rapporten ”Riv hindren!” inventerar fyra huvudområden – och presenterar 43 åtgärdsförslag – där åtgärder måste tas för att bereda väg för omställningen:

  • brist på åtgärder för säkrad konkurrenskraft och stöd till innovation
  • långa tillståndsprocesser
  • risk för otillräcklig elproduktion
  • brist på infrastrukturplanering för klimatmålen och förutsättningar för vätgas

Global utmaning har haft dialog med en lång rad aktörer för att utveckla förslagen, och har haft hjälp av en extern rådsgrupp för att diskutera och förankra dem.

“Det finns verkligen inga Alexanderhugg i klimatarbetet utan det handlar att steg för steg identifiera och införa en mängd åtgärder inom ett stort antal områden. Omställningen behöver bättre förutsättningar och vi hoppas att den här sammanställningen kan bidra till det”, säger Robert Höglund, policyrådgivare och rapportförfattare.

Rapporten finns att ladda ner här.

Medborgarnas aktiva stöd inför valet 2022

I samarbete med folkbildningen och fackföreningsrörelsen jobbar Global Utmaning med att ta fram ett utbildningspaket som lanseras våren 2022 för att skapa förståelse för, och delaktighet om klimatomställningen. Utbildningarna ingår i plattformen Klimatagendan – Sverige ställer om och vill hjälpa att öka acceptans och väljartryck för de politiska besluten som behövs tas för att lyckas nå klimatmålen.

Om ”Klimatagendan – Sverige ställer om”

Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Vi samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull – och rättvis – grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. Bakom initiativet står Global Utmaning, Material Economics och ClimateView.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger

a