Add more content here...

Robyn, Melinda Gates och Margot Wallström om jämställdhet

Robyn, Melinda Gates och Margot Wallström om jämställdhet

Att stärka kvinnors ställning är en av de största globala utmaningarna och värnandet om kvinnors rättigheter en förutsättning för att skapa verklig förändring i världen. I ett personligt samtal om jämställdhet, bistånd och om behovet av förebilder möttes Melinda Gates, Robyn och Margot Wallström i ett lunchseminarium den 7 november arrangerat av tankesmedjan Global Utmaning, Bill & Melinda Gates Foundation och Forum/Debatt på Kulturhuset Stadsteatern.

Gemensamt för en av världens mest inflytelserika filantroper, en popdrottning och en utrikesminister är att alla tre är inflytelserika kvinnor som på olika sätt använder sitt inflytande till att förbättra situationen för kvinnor världen över.

Det är inte första gången som Melinda Gates besöker Sverige, hon säger själv att Norden är en förebild. ”Inom bistånd och jämställdhet är Sverige är den spjutspets som behövs globalt”, sa Melinda under sitt inledningsanförande och hänvisade till den svenska feministiska utrikespolitiken som ett framgångsrikt exempel. Som ordförande för Bill & Melinda Gates Foundation – världens största filantropiska stiftelse – har Melinda alltid lyft kvinnors självständighet och egenmakt som prioriteringar för stiftelsens arbete med global hälsa och utveckling. Tidigare i år lanserade hon och maken Bill ytterligare en omfattande satsning på att stärka kvinnors ekonomiska förutsättningar och självständighet.

Att ha förebilder är avgörande för att själv bli en förebild, konstaterade Robyn, Margot och Melinda gemensamt när Eva Hamilton, moderator och tidigare VD på Sveriges Television, frågade vilken betydelse förebilder har haft för deras utveckling och karriär. ”Att min pappa vågade visa mig känslor tror jag har haft en stor betydelse för min utveckling”, sa Robyn. Margot höll med och sa ”Jag fick min självkänsla och självförtroende från mina föräldrar, för att bli en hel människa måste man bli älskad”. Melinda berättade också hur hennes pappa varit en viktig förebild för henne, ”han inspirerade mig att börja studera datavetenskap”.

Robyn som sett behovet av att exponera flickor för olika möjligheter som till exempel att arbeta med teknik, ett i dagsläget mansdominerat yrkesfält, startade festivalen TEKLA ihop med KTH. “Vi ville få tjejer att testa på saker som de tidigare inte fått tillgång till”, sa Robyn om bakgrunden till festivalen där deltagarna får möjlighet att testa på bland annat programmering och musikproduktion.

På frågan om vad women empowerment egentligen betyder för dem, talade Robyn om de praktiska sakerna i vardagen, Margot om feministisk utrikespolitik, lika rättigheter och representation, och Melinda om ekonomisk makt och kvinnors möjligheter att använda sina röster till fullo inom alla arenor. Bland strategierna för att skapa lika möjligheter för kvinnor och män som de lyfte fram fanns att säkra hälsa, utbildning och ekonomisk egenmakt, och att designa policys som leder till en ökad jämställdhet. Att jämställdheten är fundamental för världen konstaterades av Margot som underströk att om kvinnors exkluderas kan vi varken skapa fred eller hållbar utveckling.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger