Add more content here...

Så här löser vi konflikten mellan Sveriges klimatpolitiska och finanspolitiska ramverk

Så här löser vi konflikten mellan Sveriges klimatpolitiska och finanspolitiska ramverk

Klimatomställningen kommer att kräva stora investeringar – men hur ska de finansieras? I sin senaste policyrapport presenterar den oberoende tankesmedjan Global Utmaning förslag på hur det kan gå till. Den ges ut inom initiativet ’Klimatagendan – Sverige ställer om’ och presenterar andra finansieringsmöjligheter utöver finanspolitiken, såsom grön penningpolitik, finansiell reglering och inrättandet av en grön investeringsbank.

 

Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

 

I runda tal behövs 100–450 miljarder kronor i klimatinvesteringar per år, för att Sverige, i linje med Parisavtalet, årligen ska kunna minska sina utsläpp med cirka 16 procent år. Rapporten ”Hur kan klimatomställningen finansieras?” visar hur rätt investeringar kan aktivera Sveriges tillgångar, såsom arbetskraft, råvaror, kapitalvaror och kunskap i klimatomställningen och därmed stärka samhället på kort och lång sikt.

”Klimatinvesteringar är idag endast en kostnadspost i statsbudgeten, vilket är en del av problemet. Vi har idag många underutnyttjade tillgångar på grund av bristande kapital, men klimatinvesteringar kan aktivera den svenska ekonomin och få den att nå sin fulla potential. Och detta inte bara långsiktigt, då vinsten också kan bli omedelbar”, säger Max Jerneck, rapportförfattare och forskare på Center for Sustainability Research vid Handelshögskolan i Stockholm.

För att inte ekonomin ska överhettas behöver klimatinvesteringarna koordineras och ta höjd för nya metoder att bekämpa flaskhalsar och inflation, vilket rapporten också adresserar.

”Budgetreglerna har utrymme för en flexibilitet som inte används idag. Genom en expansiv finanspolitik kan Sverige adressera utmaningarna, men också ta vara på möjligheterna. Vår rapport fokuserar på hur vi konkret kan finansiera omställningen, så att  Sverige klarar av klimatmålen, utvecklar nya sektorer och skapar nya jobb”, säger Tove Ahlström, VD på Global Utmaning.

Tre förslag ur rapporten:

  • Bryt ut klimatinvesteringar ur statsbudgeten för att de inte ska konkurrera med statens ordinarie verksamhet. Övergå till ett ramverk där statsbudgetens storlek bestäms av sysselsättningen istället för statsskulden.
  • Finansinspektionen bör sätta krav på banker så att de minskar sin exponering i fossilintensiv verksamhet.
  • En grön investeringsbank bör inrättas för att finansiera klimatinvesteringar hos företag och kommuner som har lång investeringshorisont och bygger på oprövad miljöteknik. 

 

Mediekontakter:

Sergio Guimaraes, kommunikationschef, Global Utmaning, sergio.guimaraes@globalutmaning.se, 076-1789 444

Anna Linell, projektledare, Global Utmaning, anna.linell@globalutmaning.se, 073-806 76 83

 

Om Global Utmaning

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

 

Om Klimatagendan – Sverige ställer om

Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Vi samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull – och rättvis – grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. Bakom initiativet står Global Utmaning, Material Economics och ClimateView.

 

Rapportlansering: Färdplan sysselsättning

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger

Eva Svedling, VD Global Utmaning

Eva Svedling blir ny VD på tankesmedjan Global Utmaning