Add more content here...

”Så ska vi hantera klimatkrisen”

”Så ska vi hantera klimatkrisen”

KTH-professorn Staffan Laestadius är först ut i en serie forskningsföreläsningar på temat hållbarhet, som arrangeras av Folkuniversitetet och tankesmedjan Global Utmaning. Den 5 september föreläser han om det postfossila samhället och om nödvändigheten av en mycket snabbare klimatomställning än den vi ser idag. Inför detta intervjuades Staffan av Folkuniversitet. Föreläsningarna är gratis och biljett bokas på folkuniversitetets hemsida.

”Staffan Laestadius intresse för klimatfrågor började redan på 60-talet, efter att ha läst Rolf Edbergs essäbok ”Spillran av ett moln”. Intresset fördjupades när han senare lärde känna Bert Bolin, ledande klimatforskare och grundare av Förenta nationernas klimatpanel (IPCC). Staffan är professor emeritus i industriell omvandling vid KTH och verksam som senior rådgivare vid den oberoende tankesmedjan Global Utmaning.

Vad handlar din föreläsning ”Reflektioner över det postfossila samhället” om?
– Den handlar om den nödvändiga klimatomställningen, storleken och karaktären på den och de utmaningar och möjligheter som öppnar sig. Men också om hotbilderna. För att ha en rimlig chans att upprätthålla drägliga levnadsförhållanden för oss människor måste vi avveckla vårt fossilberoende med cirka 7 procent per år. Det är en gigantisk utmaning! Det kräver en omställning som vi saknar erfarenhet av och föreställningar om. Men det postfossila livet måste inte bli ett liv i säck och aska, bara i många avseenden annorlunda.

Varför ska man gå på din föreläsning?
– Jag gör klimatkrisen lättbegriplig och intellektuellt hanterlig. För de allra flesta är klimatkrisen stor, skrämmande och rent av passiviserande – vad kan lilla jag göra? Min ambition är att de som kommer och lyssnar på mig kan bygga upp en kompetens att själva agera: både som individer och som samhällsmedborgare. Förändringen kommer inte att åstadkommas genom att 200 länder skriver under ett konvolut, utan genom att trycket underifrån tillsammans med konkret handling driver fram förändringar.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för en snabbare klimatomställning enligt dig?
– Jag fokuserar på åtgärder i och från Sverige som kan tjäna som förebild och inspirera andra länder. Inte minst har Greta Thunberg under det senaste året visat att det är möjligt att underifrån – och snabbt – skapa ett momentum och en lyhördhet för ett kraftfullt klimatengagemang.

  • På individuell nivå: omedelbar halvering av alla mina utsläpp som jag också stolt proklamerar: Flygandet, köttätandet, bilåkandet, prylköpen. Den halveringen går lätt.
  • På nationell/politisk nivå: omfattande politiska åtgärder i form av infrastrukturbygge, skatteomläggning med mera, för att möjliggöra ytterligare halveringar och göra dem lönsamma, rationella och kul.
  • På internationell nivå: vi behöver arbeta med att sprida de goda exemplen så att fler länder/företag/människor kommer med i båten. Vi hanterar klimatkrisen genom att visa att det är möjligt och nödvändigt att göra något – inte genom att vänta på att de andra där borta ska ena sig.

Hur kom det sig att du engagerade dig i tankesmedjan Global Utmaning?
– Jag har alltid haft ett brett samhällsengagemang och ett politiskt intresse. För mig blev Global Utmaning ett angeläget komplement till min akademiska verksamhet. Det partipolitiska oberoendet i kombination med fokus på de stora och angelägna samhällsfrågorna – globaliseringen, demokratin, klimatet – passar mig. I dessa tider då de politiska partierna avlövat sin egen tankeverksamhet är tankesmedjor som Global Utmaning viktiga för samhällsdebatten – och omvandlingen.”

Läs hela artikeln här

Mer om föreläsningsserien
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger