Sociala Obligationer – verktyg för en inkluderande omställning – Global utmaning
Add more content here...

Sociala Obligationer – verktyg för en inkluderande omställning

Av Sophie Nachemson-Ekwall

Den här rapporten lyfter fram möjligheten för de svenska institutionella investerarna att bidra till FN:s globala mål 11: Hållbara städer och samhällen

Hur ser den svenska och internationella marknaden för hållbarhet- och sociala obligationer ut? Vilka är drivkrafterna och hindren för att utveckla en svensk marknads för hållbarhets- och sociala obligationer? Dessa är frågor som Handelsforskaren Sophie Nachemson-Ekwall syftar till att besvara i denna rapport och lyfter fram vikten av ta fram hållbarhetsobligationer med både gröna och sociala mål såväl som rena sociala obligationer. Detta är avgörande för Sveriges ambitioner att nå FN:s globala mål, särskilt mål 11: Hållbara städer och samhällen. Rapporten innehåller en översikt av internationella erfarenheten av hållbarhets- och sociala obligationer och även exempel på möjliga svenska emittenter och en beskrivning av det nya finansinstrumentet sociala utfallskontrakt.

© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema