Add more content here...

Stöd oss

Vill din organisation stödja en verksamhet som adresserar vår tids utmaningar på systemnivå?

Stöd vårt arbete

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som bedriver analys- och policyarbete samt tillämpar och initierar forskning. Genom dialog och kommunikation demokratiserar vi våra insikter och samarbetar med aktörer inom näringsliv, förvaltning, akademi och civilsamhälle. Det är så vi tar vara på olika perspektiv som ligger till grund för våra policyrekommendationer. Vi grundades 2005 och styrs som en medlemsorganisation.

Stöd vårt arbete

Vårt oberoende säkras genom en diversifierad finansiering från stiftelser, myndigheter, företag och arbetsmarknadens parter. Om din organisation vill stärka sin hållbarhetsprofil genom att stärka en verksamhet som adresserar vår tids utmaningar på systemnivå är du välkommen ta kontakt med vår VD, Eva Svedling (bild: Ewa Malmsten Nordell).

Finansiärer och samarbetspartners