Add more content here...

Svea Green Foundation bidrar med en kvarts miljon till Klimatagendan

Svea Green Foundation bidrar med en kvarts miljon till Klimatagendan

Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen.

Klimatagendan – Global Utmanings största projekt någonsin – får nu ytterligare stöd. Stiftelsen Svea Green Foundation går in med en kvarts miljon i projektet med fokus på att översätta den faktabaserade omställningsplanen till politiska slutsatser och förankra dessa med nyckelaktörer.

Svea Vind Offshores grundare Mattias Wärn och Maria Brolin startade Stiftelsen Svea Green Foundation under hösten 2020 med syftet att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Stiftelsens initiala fokus i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle är insatser som begränsar den globala uppvärmningen.

”Klimatfrågan är akut och då krävs ledarskap och aktion, från politik, näringsliv och samhället i stort. Sverige är ett land med goda förutsättningar att gå före i klimatarbetet och vi menar att även ett litet land som Sverige kan bli ett showcase för resten av världen, men då krävs vilja och handlingskraft. Global Utmanings projekt Klimatagendan adresserar bristen på samordning och systemtänk, därför vill vi ge projektet ännu bättre förutsättningar att bidra till riktig förändring i Sveriges klimatarbete”, säger Lisa Wärn, vd på Stiftelsen Svea Green Foundation.

Klimatagendan, som ska underlätta Sveriges klimatomställning och även kan bli ett värdefullt bidrag till andra länders omställning, är initierad av Global Utmanings grundare Kristina Persson. Den innebär som första steg en konkret och integrerad analys av alla de vägval och möjligheter som Sverige står inför på vägen till nettonollutsläpp år 2045. Tidigare ansatser har varit sektorsvisa analyser, vilket innebär att de sammantaget inte ger den fungerande helhet som krävs.

Analys, policy och folkbildning

Parallellt med den grundläggande analysen av vad som måste ske inom olika sektorer med hänsyn till helheten görs också en analys av vilka policybeslut och stöd som krävs. Slutligen genomförs en stor kommunikations- och folkbildningsinsats för att skapa folklig opinion och stöd för omställningen.

”Vi på Global Utmaning är mycket glada över stödet från Svea Green Foundation. Medlen kommer att gå till att översätta den faktabaserade omställningsplanen till politiska slutsatser och förankra dessa med nyckelaktörer. På så sätt underlättar vi för beslutsfattarna att ta beslut i linje med Sveriges klimatmål och skapa samsyn om vägen dit”, säger Tove Ahlström, vd Global Utmaning.

Om ”Klimatagendan – Sverige ställer om”

Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Vi samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull – och rättvis – grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. Bakom initiativet står Global Utmaning, Material Economics och ClimateView.

Om Global Utmaning

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Kontaktuppgifter:

Tove Ahlström, vd Global Utmaning
tove.ahlstrom@globalutmaning.se, 0761 64 06 11

Lisa Wärn, vd Svea Green Foundation
lisa.warn@sveagreenfoundation.se,  070 305 47 74
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger