Add more content here...

Sverige ställer om

För en effektiv och rättvis klimatomställning

I samarbete med civilsamhället

För att Sveriges ska kunna nå målet om nettonollutsläpp 2045 krävs det en faktabaserad omställningsplan, policyarbete som säkerställer en effektiv och rättvis transformation, samt en informerad och engagerad allmänhet. I sina två största projekt någonsin satsar Global Utmaning på att ta bort kritiska hinder och ge politikerna ett stärkt mandat för att accelerera klimatomställningen.

Samarbete med civilsamhället är nyckeln i projekten Klimatagendan och FAIRTRANS.

Klimatagendan

Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Där samlar vi nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull – och rättvis – grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045.

Projektet startades hösten 2020 av Global Utmaning, Material Economics och ClimateView. Klimatagendan består av tre viktiga delar: analys, policyutveckling och folkbildning i samarbete med bl.a. fackliga organisationer och folkbildningsrörelsen.

FAIRTRANS – en rättvis transformation

Våren 2021 har Formas och Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning, beviljat ett forskningsanslag av 40 miljoner kronor till projektet FAIRTRANS. Finansieringen förmår projektgruppen att bland annat ta fram en metod för att skapa en förflyttning i arbetet med klimatomställningen, från de vetenskapliga aspekterna, till de sociala. Projektet kommer att pågå i fyra år och samlar ett konsortium av organisationer, med Stockholms universitetet som huvudansökare.

Tillsammans med de aktörerna kommer Global Utmaning att vidareutveckla sina befintliga samarbeten med studieförbund, fackföreningar, bostads-, konsument- och miljöorganisationer.