Swedish Development Cooperation Policy – Trends, Lessons Learned and Directions for the Future – Global Utmaning
Add more content here...

Swedish Development Cooperation Policy – Trends, Lessons Learned and Directions for the Future

Av Lennart Wohlgemuth och Bertil Odén

En rapport om trender, lärdomar och vägar framåt för Sveriges utvecklingssamarbete.

Swedish Development Cooperation Policy – Trends, Lessons Learned and Directions for the Future är en rapport som utifrån dagens komplicerade verklighet beskriver var vi står när det gäller Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Rapporten diskuterar lärdomar av det moderna biståndets historia, vilken kontext biståndet verkar i idag och – baserat på detta – 20 svåra val som måste göras gällande det framtida svenska utvecklingssamarbetet.

Global Utmaning gav biståndsexperterna och seniora rådgivarna Lennart Wohlgemuth och Bertil Odén i uppdrag att ta fram denna rapport för att bidra med konkreta policyförslag på hur Sveriges biståndspolitik kommer behöva omorganiseras i framtiden.

Utgiven: juni 2019 GU-rapport 2019:3

© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema