Add more content here...

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Det är med stor sorg vi meddelar att Global Utmaning idag har skickat in en ansökan om konkurs till tingsrätten. 

Det finns flera samspelande anledningar till att vi tvingats fatta detta beslut. Tankesmedjans verksamhet har under en längre tid finansierats av projektmedel men saknat grundfinansiering, vilket bidragit till instabilitet. Ytterligare försvårande har varit de stora nedskärningarna i regeringens anslag till SIDA samt försiktighet hos potentiella finansiärer i ett samhällsekonomiskt osäkert läge. 

En oberoende tankesmedja som vill hitta bred samverkan mellan aktörer har inte samma möjlighet till finansiering som tankesmedjor som företräder enskilda intressen eller ideologier. Detta är djupt problematiskt i en tid då behovet är större än någonsin att gemensamt utveckla nya och kreativa idéer som hanterar vår tids stora ödesfrågor – den planetära krisen och hoten mot vår demokrati. När vetenskapen ifrågasätts i allt högre utsträckning och polariseringen ökar behövs samlande och konstruktiva krafter. 

– Sedan jag i februari tillträdde som VD har jag arbetat hårt tillsammans med kansliet för att hitta finansiering av verksamheten, men förutsättningarna har varit svåra. Jag vill tacka mina ytterst kompetenta medarbetare för deras fantastiska arbete och lojalitet under denna för mig korta men intensiva tid, säger Eva Svedling, VD.

– Det är oerhört sorgligt att en så viktig aktör som Global Utmaning inte får tillräcklig finansiell backning för att kunna fortsätta bidra till hållbar samhällsutveckling. Eva Svedling, kanslipersonalen och vi i styrelsen har gjort vårt yttersta för att försöka vända utvecklingen, men under rådande omständigheter har det tyvärr inte gått, säger Catarina Rolfsdotter-Jansson, styrelseordförande. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla partners och finansiärer, våra seniora rådgivare och Future Thinkers, medverkande i seminarier och rundabordssamtal, och alla som vi har haft förmånen att samarbeta med sedan starten år 2005. Tillsammans har vi gjort skillnad. 

En konkursförvaltare kommer att ta över ansvaret för den ideella föreningen Global Utmaning.

Vid frågor kontakta ordförande Catarina Rolfsdotter-Jansson

catarina.rolfsdotter@globalutmaning.se
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger