Add more content here...

Tre saker som skapar en socialt hållbar bopolitik

Grattis till uppdraget, Johan Danielsson och Annika Strandhäll!

Grattis till uppdraget – nu tar vi gemensam sats för en social bopolitik 

Grattis Johan Danielsson, bostadsminister och bitr. arbetsmarknadsminister och Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister till era nya ministerportföljer. Tillsammans har ni möjlighet att verka för klimatomställningen och en socialt hållbar bopolitik där ingen lämnas utanför, skriver Carl-Johan Engström, Global Utmanings seniora rådgivare och ordförande i rådet för Hållbara städer.

Världens hållbarhetsmål ställs på sin spets genom urbaniseringen. Det ekologiska fotavtrycket är högst i urbana områden inte minst i vårt land. Förutom den enorma utmaning som ligger i att klimatsmart bygga så mycket som krävs, så ska en ohållbar stadsstruktur rättas till. Det ohållbara syns kanske tydligast i bostadssituationen där den sociala ojämlikheten medför ojämn tillgång till utbildning, läkarvård och sysselsättning, men också en ökad utsatthet för kriminalitet, luftföroreningar, buller och klimatförändringar.

Vi på Global Utmaning har i dialog med aktörer från offentlig sektor, politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle tagit fram rekommendationer för en social hållbar bopolitk som vi hoppas kan hjälpa er i ert arbete under den kommande mandatperioden. Vi finns också till ert förfogande för vidare diskussioner om hur Sverige kan växla upp i arbetet för en social hållbar bopolitik som bidrar till en klimatomställning där ingen lämnas utanför.

Här är tre saker att ta hänsyn till för att skapa en socialt hållbar bopolitik:

1 – Att utveckla det befintliga bostadsbeståndet är reell hushållning med resurser. Framtiden ligger i det redan byggda. Här bor majoriteten, här behöver kompletteringar göras, och här måste dialogen med medborgarna bli verkningsfull.

2 – Byggsektorn är ett ekonomiskt slukhål. Byggfel och byggfusk uppgår till 100 Mdkr per år. Det bidrar till höga bygg- och därmed boendekostnader. Och det göder brottslighet som är starkt kopplad till organiserad kriminalitet med byggsektorn som en plats att tvätta pengar vita. Åtgärder mot systemfelen i byggsektorn måste till omedelbart.

3 – Fysisk tillgänglighet har ett socialt värde – även i IT-samhället. Då måste reella alternativ till bilen bli det nya normala samt få konkreta och goda uttryck vid utformningen av stadsdelar och bostadsområden.

 

Ladda ner vår rapport ”En social bopolitik för Sverige – policyrekommendationer för en hållbar samhällsutveckling”.

 

Bilder: Brandon Griggs/Unsplash och Ewa Malmsten Nordell (t.h.)

 

 
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger