Add more content here...

Uppdrag Klimatambassadör – nu utbildar vi nya klimatförebilder i industrin

Uppdrag Klimatambassadör – nu utbildar vi nya klimatförebilder i industrin


Foto: Christopher Burns / Unsplash

Uppdrag Klimatambassadör – nya klimatförebilder i industrin är ett projekt med målet att få fler inom industrin att bli Klimatambassadörer – inspirerande och kunniga klimatförebilder på sina arbetsplatser. Utgångspunkten är ett skalbart och användarvänligt utbildningsmaterial i moduler, anpassade för olika branscher inom industrin. 

Utbildningsmaterialet ska öka kunskapen om klimatomställningen och ge verktyg som leder till handling, med utgångspunkt i den egna arbetsplatsen. Alla är välkomna att bli klimatambassadörer men utbildningarna tas fram med män inom industrin som huvudsaklig målgrupp. 

Projektets målgrupp är medarbetare inom industrin, eftersom industrin som bransch är en nyckelaktör i omställningen, med män som huvudmålgrupp, eftersom män som grupp på olika sätt står längst ifrån klimatfrågan idag. 

Projektet genomförs av Global Utmaning tillsammans med aktörer som har god kännedom om branschen och en stor räckvidd i målgruppen – industrifacken IF Metall och Unionen, bemanningsföretaget Adecco samt näringslivsorganisationen CirEko som främjar cirkulär ekonomi. Det unika partnerskapet mellan fack, näringsliv och civilsamhälle ger en stor möjlighet att nå ut och engagera. 

Målet är att utbilda minst 2000 personer. Under våren 2023 planeras 15 utbildningstillfällen av “klimatambassadörer” på ett antal större arbetsplatser och fackliga distrikt och avdelningar i Sverige. 

Utgångspunkten är det folkbildningspaket som Global Utmaning redan tagit fram inom ramen för Klimatagendan – Sverige ställer om. Paketet består dels av E-kursen Klimatnyfiken, en digital kurs som går att göra hemma samt studiecirkeln Klimatsamtal, som består av digital handledning med diskussionsfrågor och övningar som är framtagen av pedagoger. 

Projektet finansieras av Vinnova.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger