Add more content here...

Uppmaning till partiledarna: Dags för klimatsamtal och krisplan

Uppmaning till partiledarna: Dags för klimatsamtal och krisplan

Trots pågående klimatkris med alltmer tydliga konsekvenser runt om i världen har frågor om hållbarhet, långsiktighet och solidaritet varit påtagligt frånvarande i den valrörelse som just avslutats. I det tysta varnas för en explosion av barnadödlighet på Afrikas Horn, står 22 miljoner människor på randen till svält efter extrem torka och över tusen människor har omkommit i Pakistan till följd av klimatrelaterade översvämningar. I Sydeuropa brann skogar i somras, igen. Enligt FN lever nu nästan hälften av mänskligheten i riskzonen och många ekosystem befinner sig på gränsen till en punkt där ingen återvändo finns. Senaste Human Development Report visar tydligt att ojämlikheten och bristen på tillit ökar i världen. I 9 av 10 länder syns en historisk tillbakagång i mänsklig utveckling och välfärd.

Utmaningarna är enorma och vi klarar bara detta om vi arbetar tillsammans.

Global Utmaning har under arbetet med Klimatagendan i Sverige – konkretisering av klimatomställningen och folkbildning för bred delaktighet – mött ett enormt engagemang och en vilja att bidra hos människor i civilsamhälle och på arbetsplatser. Detta engagemang behöver nu mötas av ledarskap och agerande från politiskt håll.

Det finns ett brett parlamentariskt stöd för den svenska klimatpolitiken. Den svenska riksdagen har med stöd av sju partier av åtta satt ambitiösa mål för att minska utsläppen. Näringslivet och kommunerna vill att regeringens arbete för omställningen ska gå fortare. Vi uppmanar Sveriges nästa regering att bygga vidare på detta och att sträva efter långsiktig enighet för en väg framåt som både får ner utsläppen och ökar jämlikhet, solidaritet och medborgerligt inflytande.

Med vänlig hälsning,
Den oberoende tankesmedjan Global Utmaning
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Eva Svedling blir ny VD på tankesmedjan Global Utmaning

Global Utmanings remissvar till utredningen SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad

Uppmaning till partiledarna: Dags för klimatsamtal och krisplan