Add more content here...

Vad är en hållbar E-handel?

Vad är en hållbar E-handel?

Det är ingen överdrift att påstå att handeln över nätet står inför en explosionsartad ökning, bara Postnord räknar med att så mycket som 2 000 000 paket per dag kommer skickas år 2020. Hur påverkar den ökande e-handeln konsumtionsmönstren och hur säkerställer vi att handeln över nätet är hållbar? Den 17 oktober anordnade Tankesmedjan Global Utmaning det andra samtalet tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern och föreningen Medveten Konsumtion i seminarieserien Konsumtionsklimat och Klimatkonsumtion för att diskutera den ökad e-handelns utmaningar och möjligheter.

Arne Andersson, E-handelsspecialist på Postnord inledde seminariet med att lyfta betydelsen av god logistik som medel för ökad hållbarhet. ”Med den växande E-handeln blir det extra påtagligt hur viktigt hållbarhetstänkandet är”, sa Arne och visade ett exempel på hur mycket onödig plats som vanligtvis finns i en fraktlåda. Genom att minska förpackningsstorleken kan vi öka mängden varor vi fraktar, menade han.

Ingrid Salomonsson är chef för kommersiella samarbeten på Blocket. Hon ser väldigt positivt på den ökade handeln av begagnade varor, en ökning som till stor del skett genom e-handel. ”Blocket är den äldsta plattformen för handel över nätet i Sverige och har funnits i 23 år. Genom att jobba med nudging vill vi göra det lätt för våra konsumenter att göra medvetna konsumentval”, sa Ingrid. Trots att utbudet är enormt finns det fortfarande många fördomar kring vilka varor som lämpar sig att köpa begagnat. Detta vill vi förändra, för planetens bästa borde så mycket som möjligt gå att köpa begagnat, menade hon.

Jonna Elofsson Bjesse, kommunikatör på Medveten Konsumtion poängterade betydelsen av konsumentmakt. ”Det är konsumenterna som driver företagen, som konsumenter har vi ett viktigt vapen i vår arsenal och det är att vi kan vara frågvisa, desto fler som frågar om hållbarhet, desto mer påverkan”, sa Jonna. ”Men om konsumenterna inte förstår eller bryr sig om vad som är bäst för planeten?”, frågade en i publiken. ”Då måste företagen hjälpa till, vi ser idag många e-handelsaffärer som erbjuder kunderna total valfrihet av leveransval, där vi istället kanske borde börja erbjuda en mer kontrollerad valfrihet som styr mot mer hållbara och klimatsmarta alternativ” svarade Arne.

Det avslutande samtalet i seminarieserien på Kulturhuset hålls den 11 november, där vi tillsammans med forskare och politiker diskuterar klimaträttvisa och hur vi kan skapa en konsumtion som är rättvis för alla, både lokalt och globalt. Håll utkik i våra kanaler för mer information.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger