Add more content here...

Vägar framåt för svenskt utvecklingssamarbete – rapportlansering i Almedalen

Vägar framåt för svenskt utvecklingssamarbete – rapportlansering i Almedalen

Vilka svåra val måste göras gällande det framtida svenska utvecklingssamarbetet, och vad är de viktigaste lärdomarna av mer än 50 år av bistånd? Under morgon lanserade tankesmedjan rapporten Swedish Development Cooperation Policy – Trends, Lessons Learned, and Directions for the Future under ett frukostsamtal på Sidas torg Sverige i Världen i Almedalen. Samtalet arrangerades i samarbete med Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF.

”Den snabba förändringen av ”biståndslandskapet” i världen skapar många nya utmaningar för det svenska utvecklingsbiståndet och den svenska rollen på detta område. I rapporten presenteras förslag på några av de strategiska biståndspolitiska val som då måste hanteras. De höga svenska ambitionerna för det svenska utvecklingssamarbetet måste kombineras med genomtänkta prioriteringar och tillräcklig kapacitet för att genomföra dem”, säger författaren Bertil Odén.

Global Utmaning gav biståndsexperterna och seniora rådgivarna Lennart Wohlgemuth och Bertil Odén i uppdrag att ta fram denna rapport för att ge konkreta policyrekommendationer för hur biståndet kommer behöva omorganiseras i framtiden. Rapporten diskuterar lärdomar av det moderna biståndets historia, vilken kontext biståndet verkar idag och – baserat på detta – vilka svåra val som måste göras gällande det framtida svenska utvecklingssamarbetet.

”Vi ger våra synpunkter på vad som är viktigt att ta i beaktande när man skall arbeta med biståndet i framtiden. Våra utgångspunkter är den snabbt förändrade verkligheten i vilken vi lever och vad vi lärt oss av mer än 50 år av bistånd. Man bör se tillbaka samtidigt som man går framåt. Vi riktar oss till beslutsfattare och andra biståndsaktörer, men också till de som studerar utvecklingsfrågor runtom i landet och världen”, säger Lennart Wohlgemuth, som tillsammans med Bertil Odén författat rapporten.

Under frukostsamtalet deltog Ulrika Modéer, UNDP, Jan Pettersson, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA), samt representanter från Rädda Barnen, Sida, ACT Svenska Kyrkan, Plan International Sverige, Dag Hammarskjöld Foundation, MSF, Concord, IM, m.fl.

Rapporten diskuteras vidare under seminariet Jämställt kapital och ledarskap – hörnsten för feministisk politik i Almedalen.

Ladda ner rapporten här.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger