Add more content here...

Vi fortsätter att misslyckas

Vi fortsätter att misslyckas

IPCC:s rapport visar att vi ännu en gång har misslyckats att snabba på klimatomställningen.

IPCC:s rapport visar att vi ännu en gång har misslyckats att snabba på klimatomställningen. En kraftig minskning av utsläppen behövs, eftersom vi fortfarande är långt ifrån att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C eller till och med till 2 °C. Utfasningen av fossila bränslen måste gå snabbare. Medborgare måste börja sätta hårdare press på politikerna att öka takten och ambitionerna i klimatarbetet.

Rapporten från IPCC understryker särskilt vikten av klimaträttvisa. Vi måste fokusera på det internationella utvecklingssamarbetet, så att låg- och medelinkomstländer kan nå sina utvecklingsmål utan att öka användningen av fossila bränslen. Människor i fattiga länder löper störst risk att dö av extrema väderförhållanden och drabbats hårdast av klimatförändringarna.

Skadorna förväntas bli allt fler och värre när temperaturen stiger ytterligare, vilket i sin tur ökar kostnaderna rejält för människor, ekonomier och miljö. Kostnaderna ökar exponentiellt. Klimatfinansiering är väsentligt billigare än att betala för framtida klimatskador och måste därmed prioriteras.

Rapporten från IPCC pekar inte bara på inte bara riskerna för katastrofer med fortsatta växthusgasutsläpp. Rapporten lyfter även fram att batterier, sol- och vind-el blivit radikalt billigare. Det som saknas är en beskrivning av hur den billiga sol- och vind-elen kan ersätta den numera dyrare fossila energin i transportsektorn och i industrin. Ett elektrifierat globalt energisystem krävs för att uppnå energisäkerhet och för att världen ska bli säkrare och rättvisare. Förnybar el måste ersätta fossila bränslen. Vi har tekniken och kunskaperna som behövs, men det är politiken som måste sätta upp ramarna och ambitionen för att vi ska klara detta.

Sammanfattningsvis krävs det ökad finansiering, investeringar i klimatanpassning och skuldavskrivning för att klimatomställningen ska gå snabbare. Och politisk handlingskraft.

Läs mer om rapporten här
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger