Add more content here...

Vi välkomnar våra nya praktikanter för hösten 2022!

Vi välkomnar våra nya praktikanter för hösten 2022!

Under hösten 2022 välkomnar vi tre nya praktikanter till Global Utmaning, Calle, Elsa och Sandra! Calle och Sandra kommer att arbeta inom programområdet Hållbara städer, medan Elsa kommer att arbeta med projekten inom programområde Klimat och resurser.

Calle Vikblad

Hej Calle, välkommen till Global Utmaning! Kan du berätta lite om din bakgrund och varför du sökte dig till Global Utmaning?
Jag har precis tagit en tvärvetenskaplig masterexamen inom programmet globalisering, miljö och social förändring vid Stockholms universitet. Jag skrev min masteruppsats om det eskalerande vapenvåldet i Sverige och hur lokala initiativ från civilsamhället arbetar och organiserar sig för att försöka motverka vapenvåldet. Jag sökte praktik hos Global Utmaning för de många intressanta projekt relaterat till en hållbar samhällsutveckling och hur de arbetar för att vi som samhälle ska hinna genomföra en rättvis klimatomställning för att undvika en klimatkris. Detta tillsammans med deras starka engagemang i frågor rörande urbanisering, social rättvisa och folkbildning är frågor som ligger mig nära om hjärtat. Att få chansen att praktisera på en oberoende tankesmedja som skapar dialog mellan aktörer från civilsamhälle, forskning och näringslivet och dessutom verkar för att skapa långsiktiga och konkreta policyförslag och lösningar för de ödesfrågor vi som samhälle nu står inför kändes för mig väldigt inspirerande. Därför kändes valet att söka praktik på Global Utmaning som en självklarhet för mig.

Vad ser du mest fram emot med praktiken?
Att efter många års heltidsstudier med fokus på teori få chansen att arbeta rent praktiskt med frågor rörande just hållbar utveckling. Jag kommer arbeta inom programområde Hållbara städer och främst med projektet Nordic Civ vilket är en plattform för samarbete mellan 40 civilsamhällesorganisationer i Norden. Projektet innebär i korthet att stärka och säkerställa civilsamhällets roll och stödja Nordiska Ministerrådets arbete med Vår Vision 2030. Att få vara delaktig i arbetet med detta ambitiösa projekt tror jag kommer bli både utmanande och lärorikt. Jag ser fram emot att arbeta med Global Utmanings skickliga och engagerade kollegor. 

Hur tror du din bakgrund kommer hjälpa Global Utmaning med sitt arbete?
Då jag har en bred tvärvetenskaplig akademisk bakgrund hoppas jag det kommer underlätta för mig att sätta mig in i de komplexa frågeställningar som arbetet med hållbar utveckling innebär. Förhoppningsvis kan jag genom min akademiska bakgrund och intresse för hållbar stadsutveckling och folkrörelser kunna bidra med nya idéer, perspektiv och insikter från den senaste forskningen inom området till förmån för Hållbara städer och i synnerhet projekten En ny bopolitik för Sverige och Nordic Civ.

Elsa Lindqvist

Välkommen till Global Utmaning Elsa! Berätta lite mer om varför du sökte dig till Global Utmaning!
Jag sökte till Global Utmaning då jag har ett stort intresse för klimatfrågor och det kändes spännande att praktiskt få arbeta med projekt såsom FAIRTRANS, där fokuset ligger på en rättvis klimatomställning. Jag befinner mig just nu i slutet av mina studier och praktiken är det sista jag gör innan jag tar ut min kandidatexamen. I våras skrev jag min kandidatuppsats om hur agendasättande ser ut inom svensk politik gällande naturkatastrofer i Sverige. Därför kändes en praktik på Global Utmaning självklar då jag hoppas få en god insikt i hur jag praktiskt kan bidra till arbetet för en grön klimatomställning.

Vad ser du mest fram emot med praktiken?
Jag ser fram emot att sätta mig in i och arbeta praktiskt med de projekt inom Klimat och resurser, särskilt Klimatagendan. Arbetet på Global Utmaning känns varierande samt utvecklande och jag har en känsla av att jag kommer att lära mig mycket. Att få arbeta med engagerade och drivna kollegor känns även väldigt inspirerande!

Hur tror du din bakgrund kommer hjälpa Global Utmaning med sitt arbete?
Jag anser att min utbildning i statsvetenskap har gett mig en god akademisk grund att stå på. Jag har även erfarenhet från ideell verksamhet. Dels genom min programförening på Uppsala universitet i form av framför allt eventplanering, men även från min tid som volontär i Amazonas. Där fick jag möjlighet att på plats stötta djur och natur som drabbats av konsekvenser av klimatförändringarna. Dessa erfarenheter tror jag kommer att bidra till värdefulla perspektiv inom programområdet Klimat och resurser.

Sandra Kolehmainen

Hej Sandra! Välkommen till oss på Global Utmaning! Kan du berätta lite om din bakgrund?
Jag har sedan länge varit intresserad av samverkansprocesser och kunskapsutveckling för hållbar utveckling i levnadsmiljöer, med ett särskilt fokus på maktrelationer, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Efter mina kandidatstudier, vilket framför allt inkluderade humanekologi samt kultur- och genusvetenskap, fick jag många kritiska och teoretiska verktyg som jag sedermera fått möjlighet att konkretisera vid mina masterstudier i samhällsplanering. I och med min studiebakgrund och intressefrågor har jag, från baksätet, haft lite koll på Global Utmaning under några års tid och har alltid upplevt att de fyller en viktig funktion vid skärningspunkten civilsamhälle, akademi och politik. Att Global Utmaning arbetar lösningsorienterat med viktiga samhällsfrågor och samtidigt är politiskt oberoende bidrog till att det, för mig, kändes ganska naturligt att söka praktik här. 

Vad ser du mest fram emot med praktiken?
Det jag ser mest fram emot är att grotta ner mig i, och praktiskt arbeta med, är de projekt jag framför allt kommer att fokusera på: The Sustainability Lab och En ny bopolitik för Sverige, vilka båda omfattar spännande, aktuella och inte minst betydande aspekter för hållbar utveckling. Jag upplever att mitt arbete kommer att vara väldigt varierande från omvärldsbevakning och workshops till skrivande av projektförslag, vilket i sin tur gör att det finns mycket att se fram emot. Till sist ser jag även fram emot att få en djupare förståelse för tankesmedjans roll för att skapa plattformar för olika privata och offentliga aktörer men även kontakten med och mellan medarbetare och rådgivare.

Hur tror du din bakgrund kommer hjälpa Global Utmaning med sitt arbete?
Då min utbildningsbakgrund dels bygger på kritiska studier från både humanioran och samhällsvetenskapen men även på avancerade studier där fokus legat på långsiktiga och komplexa planeringsprocesser upplever jag att jag har en relativt god och bred akademisk grund. Detta, tillsammans med min praktiska erfarenhet av kunskapsutbyte och samverkansprocesser från ideella verksamheter, bidrar till att jag hoppas att jag inte bara kan tillföra kunskap men även ett underifrån- och deltagarperspektiv om hur tankar och idéer för hållbar utveckling kan yttra sig.

 

Bli vår nya praktikant våren 2023 – maila ditt CV och personligt brev till info@globalutmaning.se. Märk mailet med “Praktik VT 23”  
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger