Add more content here...

Organisation

Struktur, roller och finansiering

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som bedriver analys- och policyarbete samt tillämpar och initierar forskning. Genom dialog och kommunikation demokratiserar vi våra insikter och samarbetar med aktörer inom näringsliv, förvaltning, akademi och civilsamhälle. Det är så vi tar vara på olika perspektiv som ligger till grund för våra policyrekommendationer. Vi grundades 2005 och styrs som en medlemsorganisation.

Grundaren är Kristina Persson. 

Vår styrelse

Styrelsearbetet leds av ordföranden Catarina Rolfsdotter-Jansson. Övriga styrelsemedlemmar är:

  • Boel Rydenå Swartling
  • Carl-Johan Engström
  • Eva Alfredsson
  • Jakob Trollbäck
  • Karolina Skog
  • Rosaline Marbinah
  • Sona Rashid
  • Staffan Laestadius

Våra insatser och resultat

”Under 2021 har vi ökat antal publicerade rapporter med 275 procent, vårt mediegenomslag med över 270 procent och fått över 1 800 nya följare på våra sociala medier. Jag vill rikta ett stort tack till våra partners, vars expertis, engagemang och stöd är avgörande. Jag vill även tacka våra medarbetare, seniora rådgivare, Future Thinkers och styrelsen för fint samarbete under året”. 

Tove Ahlström, VD

Våra rådgivare och medarbetare

Grunden i vår verksamhet är föreningens medlemmar. De bidrar med specialistkunskap som seniora rådgivare och är namnkunniga profiler inom akademin, näringslivet, politiken och civilsamhället. Deras expertis sträcker sig genom flera områden, såsom klimat, ekologisk ekonomi, energi, finans, global hälsa, juridik och samhällsplanering. 

Global Utmaning räknar med över 90 seniora rådgivare samt 20 ”Future Thinkers”, ett nätverk av unga rådgivare som är anslutna till World Economic Forums Global Shapers Community. 

Det operativa arbete görs av Global Utmanings kansli, som leds idag av vd:n Tove Ahlström.

Så finansieras Global Utmaning

Vi redovisar offentligt och med transparens vilka som möjliggör vårt arbete. Vårt oberoende säkras genom en diversifierad finansiering från stiftelser, myndigheter, organisationer, företag och arbetsmarknadens parter.

Partnerskap
Folkuniversitetet
Hyresgästföreningen
Mistra
Nordic Council of Ministers
Swedish Institute 
Vinnova
Vision
UN-Habitat
White arkitekter
LO 
Signify 
KAMtech 
Telge Energi 
Postkodstiftelsen 
Söderberg & Partners 
The Adecco Group 
Union to union 
We Don’t have time 
SDIPtech 

Hedersmedlemmar

Följande personer är hedersmedlemmar efter att de gett ett ekonomiskt bidrag till den ideela föreningen Global Utmaning.

Monika Wendleby
Torbjörn Suneson
Staffan Laestadius
Moa Mårtensson
Monica Andersson
Sona Rashid
Birgitta Englin
Christer Larsson
Carl-Johan Engström
Peter Kleen
Gunnel Forsberg
Lena Smidfelt

Följ vårt arbete

Om du vill hålla dig uppdaterad om vårt arbete är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss på sociala medierna.