Add more content here...

Organisation

Struktur, roller och finansiering

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som bedriver analys- och policyarbete samt tillämpar och initierar forskning. Genom dialog och kommunikation demokratiserar vi våra insikter och samarbetar med aktörer inom näringsliv, förvaltning, akademi och civilsamhälle. Det är så vi tar vara på olika perspektiv som ligger till grund för våra policyrekommendationer. Vi grundades 2005 och styrs som en medlemsorganisation.

Grundaren är Kristina Persson. 

Vår styrelse

Styrelsearbetet leds av ordföranden Catarina Rolfsdotter-Jansson. Övriga styrelsemedlemmar är:

  • Carl-Johan Engström
  • Eva Alfredsson
  • Jakob Trollbäck
  • Karolina Skog
  • Rosaline Marbinah
  • Sona Rashid
  • Staffan Laestadius

Våra insatser och resultat

”Under 2021 har vi ökat antal publicerade rapporter med 275 procent, vårt mediegenomslag med över 270 procent och fått över 1 800 nya följare på våra sociala medier. Jag vill rikta ett stort tack till våra partners, vars expertis, engagemang och stöd är avgörande. Jag vill även tacka våra medarbetare, seniora rådgivare, Future Thinkers och styrelsen för fint samarbete under året”. 

Våra rådgivare och medarbetare

Grunden i vår verksamhet är föreningens medlemmar. De bidrar med specialistkunskap som seniora rådgivare och är namnkunniga profiler inom akademin, näringslivet, politiken och civilsamhället. Deras expertis sträcker sig genom flera områden, såsom klimat, ekologisk ekonomi, energi, finans, global hälsa, juridik och samhällsplanering. 

Global Utmaning räknar med över 90 seniora rådgivare samt 20 ”Future Thinkers”, ett nätverk av unga rådgivare som är anslutna till World Economic Forums Global Shapers Community. 

Det operativa arbete görs av Global Utmanings kansli, som leds idag av vd:n Eva Svedling.

Så finansieras Global Utmaning

Vi redovisar offentligt och med transparens vilka som möjliggör vårt arbete. Vårt oberoende säkras genom en diversifierad finansiering från stiftelser, myndigheter, organisationer, företag och arbetsmarknadens parter.


Partnerskap


Hedersmedlemmar

Följande personer är hedersmedlemmar efter att de gett ett ekonomiskt bidrag till den ideela föreningen Global Utmaning.

Birgitta Englin
Carl-Johan Engström
Christer Larsson
Gunnel Forsberg
Lena Smidfelt
Moa Mårtensson
Monica Andersson
Monika Wendleby
Peter Kleen
Staffan Laestadius
Sona Rashid
Torbjörn Suneson
Tobias Alfvén