Add more content here...

Vår historia

Många år innan Kristina Persson grundade Global Utmaning förstod hon att världens utmaningar är ihopkopplade och att det krävdes ett systemperspektiv för att hantera de stora utmaningarna. Under Global Utmanings 16 år har vi lyckats påverka lokalt, i Sverige, men även i Norden, EU och i FN-systemet. 

Tidigare har Kristina Persson varit minister för strategi- och framtidsfrågor, riksdagsledamot, landshövding och vice Riksbankschef. 

När hennes far gick bort år 1990 och lämnade ett arv startade hon Frejas Fond, som skulle ”verka för demokrati, hållbar utveckling och jämställdhet, särskilt i ljuset av den fortgående internationaliseringen”.

I slutet av 1990-talet började allt fler tala om ”globaliseringen”, Kristina insåg att det politiska systemet antingen inte förstod eller brydde sig om att vi gick in i en helt ny fas av djupare ekonomisk integration och beroenden och vad det skulle innebära. ”Debatten inför folkomröstningen om euron 2003 visade också att det fanns stora behov av folkbildning om ekonomi och Europa”, observerade Kristina Persson. ”Under min tid på Riksbanken 2001-2007 byggde jag upp en fördjupad kunskap om makroekonomi och riskerna med den utveckling som vi befann oss i”.

Kristina Persson grundade Global Utmaning år 2005 för att sprida kunskap, dialog och en kritisk öppenhet inför de förändringar som globaliseringen förde med sig, särskilt för arbetsmarknaden, välfärden, demokratin och miljön.

Från Millenniemålen till Agenda 2030

Sedan 2005 har det varit Global Utmanings mission att bidra till en hållbar framtid. Långt innan Agenda 2030 etablerades var vi aktiva, då med milleniemålen som ledstjärna.

Vår organisation har idag konsultativ status i FN, vars generalsekreterares genom sitt kansli erbjöd Global Utmaning att bli samordnare för Sweden Local2030 Hub, en av världens åtta FN-hubbar som jobbar lokalt mot de Globala målen. 

En oberoende kunskapskälla i en tid av polarisering och faktaresistens

Som oberoende tankesmedja bygger Global Utmaning sin styrka på vetenskapliga grunder, kunskap och objektivitet, vilket inte alltid är lätt. I vissa samhällsgrupper behandlas vetenskap inte sällan som ett särintresse och jämställs med åsikter. Och Global Utmanings oberoende ställning är sällsynt.

När de politiska partierna numera fokuserar på strategier för att vinna val fyller en oberoende tankesmedja luckan med idégenerering och policyutveckling som tar hänsyn endast till resultat och effektivitet.

Global Utmaning idag

Global Utmanings verksamhet och räckvidd har stärkts markant år 2020 och 2021. Då startade vi våra två största projekt någonsin under paraplyet ”Sverige ställer om” – Klimatagendan och FAIRTRANS.

”Många av de problemställningar som vi identifierade när jag grundade Global Utmaning framstår idag som ännu mer komplexa och brådskande. Oavsett om det gäller klimatet, den globala ekonomin, eller de demografiska utmaningarna. De kräver en helt ny typ av globalt ledarskap och samarbete”, säger Kristina Persson.