Gun-Britt Andersson – Global Utmaning
Add more content here...

Gun-Britt Andersson

Senior rådgivare

Gun-Britt Andersson är utbildad nationalekonom från Uppsala och har flerårig erfarenhet av arbete med utvecklingssamarbete på UD, Sida och SAREC. Hon har varit statssekreterare på Socialdepartementet och på̊ UD med ansvar för migration och utvecklingssamarbete. Hon har tjänstgjort i Tanzania för Sida och varit chef för UNRWA i Jerusalem samt varit ambassadör vid OECD och UNESCO i Paris. Hennes sista offentliga uppdrag var som vice ordförande i expertgruppen för biståndsanalys. Gun-Britt är sedan 20 år engagerad i Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i Tanzania. Fick FUF-priset 2017 för insatser inom utvecklingssamarbetet.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema