Noura Berrouba – Global Utmaning
Add more content here...

Noura Berrouba

Future thinker

Noura Berrouba arbetar på Utrikesdepartementet och sitter i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationers (LSU) styrelse där hon arbetar med frågor kopplade till FN och Fred, EU och Europa, och Agenda 2030. Noura var medförande vid World Economic Forums årliga möte i Davos 2019. Hon är rådgivare till bland FN:s Ekonomiska Kommission för Europa (UNECE) där hon ingick i expertgruppen för Internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD), FN:s befolkningsfond (UNFPA), och många organisationer i det civila samhället. 2018 utsågs hon av regeringen till ledamot och rådgivare i det rådgivande organet för miljösmart konsumtion. Under 2016 var hon den officiella svenska ungdomsdelegaten till FN, och deltog i den svenska regeringsdelegationen till FN:s generalförsamling och andra högnivåmöten. Hon var med och startade Global Shapers Stockholm. Nouras akademiska bakgrund är i statskunskap och folkrätt.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema