Add more content here...

Sweden Local2030 Hub

Tillsammans för en inkluderande stadsutveckling

Över 65 procent av delmålen i Agenda 2030 är beroende av beslut som fattas av kommunala och regionala aktörer. Hur våra samhällen utvecklas lokalt är därför helt avgörande för hur vi tillsammans ställer om till ett fossilfritt, jämlikt och hållbart samhälle. På inbjudan av Förenta Nationerna har Tankesmedjan Tankesmedjan Global Utmaning etablerat den senaste i raden av åtta globala hubbar för att stärka lokala aktörers arbete med Agenda 2030.

Vad är Sweden Local2030 Hub?

Sweden Local2030 Hub har etablerats på inbjudan av FN:s generalsekreterares kansli med målet att främja hållbar och inkluderande stadsutveckling. Hubben är en samlingsplats för organisationer, kommuner, forskningsinstitut, företag och nätverk som är nyckelaktörer för lokalt genomförande av FN:s globala hållbarhetsmål.

 

”Sweden Local2030 Hub bidrar med kritiskt ledarskap och lösningar som hjälper oss att nå målen i Agenda 2030”.  

Lara Blanco Rothe, Biträdande direktör för enheten för
Hållbar Utveckling, FN:S generalsekreterares kansli
 

En unik möjlighet för svensk ledarskap globalt?

Sverige har en unik position när det kommer till det lokala genomförandet av Agenda 2030 – ingen annan region i världen kännetecknas av ett så långtgående kommunalt självstyre och omfattande finansiering på lokal nivå som Sverige. Detta är en unik möjlighet och Sverige kan bli världsledande när det kommer till att genomföra Agenda 2030 lokalt.

 

”Jag är övertygad om att Sweden Local2030 Hub kommer att mobilisera aktörer för att påskynda det lokala genomförandet av FN:s hållbarhetsmål i Sverige och bidra till att sprida sina omfattande kunskaper och erfarenheter globalt”  

Shipra Narang Suri, Chef, Avdelningen för Globala Urbana Praktiker, UN-Habitat

”Reinventing social welfare
– Global examples to combat inequalities and exclusion at the local level”

Se SIDAs sidoevenemang under FN:s Högnivå Forum för Hållbar Utveckling 2021, som arrangerats av Global Utmaning.

 

FN-hubben stödjer det lokala genomförandet av Agenda 2030

Hubben utgör en svensk mötesplats för att accelerera det lokala genomförandet av Agenda 2030, såväl nationellt som globalt. Detta gör vi i samverkan och med fokus på hållbara städer och jämställda samhällen. På så sätt bidrar hubben särskilt till genomförandet av hållbarhetsmål:

  • Genomförande och globalt partnerskap (mål 17)
  • Hållbara städer och samhällen (mål 11)
  • Jämställdhet (mål 5)
  • Minskad ojämlikhet (mål 10)

Välkommen att bli medlem

Vi välkomnar organisationer som vill vara med i Sweden Local2030 Hub och bidra till att Sverige blir världsledande i det lokala genomförandet av de globala målen – Ta kontakt med oss för mer information om vad det innebär att vara medlem.