Add more content here...

Eva Svedling blir ny VD på tankesmedjan Global Utmaning

Eva Svedling blir ny VD på tankesmedjan Global Utmaning

Tove Ahlström, Eva Svedling, Catarina Rolfsdotter-Jansson

Sveriges ledande oberoende tankesmedja får en ny VD. Den 1 februari tar Eva Svedling över efter Tove Ahlström, som har lett Global Utmaning under 4,5 år.
– Jag är mycket tacksam för samarbetet med Tove genom åren och hennes hårda arbete och starka lojalitet gentemot tankesmedjan. Nu ser jag fram emot att välkomna Eva Svedling, säger ordförande Catarina Rolfsdotter-Jansson.

Global Utmaning verkar för en hållbar utveckling – miljömässigt, ekonomiskt och socialt – och skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik. Under Tove Ahlströms ledarskap har Global Utmaning strukturerat sin verksamhet, satt en tydlig strategi och kraftigt ökat sin räckvidd och påverkanskraft.

Eva Svedling kommer närmast från en tjänst som statssekreterare på Miljödepartementet med ansvar för klimat. Hon har bland annat lett arbetet med att ta fram en proposition om genomförandet av Agenda 2030, Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan samt den svenska klimatlagen. Eva har arbetat med hållbarhet i hela sitt yrkesliv, främst med fokus på de sociala perspektiven. Hon har lång och gedigen erfarenhet av policy- och påverkansarbete från såväl civilsamhället som riksdag och regeringskansli. Eva är även senior rådgivare till Global Utmaning och vice ordförande i ett av tankesmedjans fyra råd ”Klimat och Resurser”. 

– Efter 4,5 fantastiska år som VD på Global Utmaning är det dags att lämna över stafettpinnen. Jag vill tacka tankesmedjans kompetenta och engagerade medarbetare för allt vi åstadkommit tillsammans. Det jag är mest stolt över är den sektorsövergripande klimatplan för alla Sveriges territoriella utsläpp som vi presenterade i mars 2021. Det är med tillförsikt och stolthet jag lämnar över det fortsatta utvecklingsarbetet till Eva Svedling, säger Tove Ahlström. 

– Jag kom in i klimatpolitiken från ett rättighetsperspektiv och ser omställningsarbetet som både akut och samhällsförändrande; det måste omfatta hela samhället. Jag drivs av ett engagemang att få vara med och möjliggöra omställning mot hållbarhet. Idéutveckling och tankeutbyte håller ihop människor och samhällen och är en nödvändig del i en levande demokrati och är nu kanske viktigare än någonsin. Global Utmaning har ett helhetsperspektiv på vår tids stora utmaningar och jag ser fram emot att ta arbetet vidare in i framtiden, säger Eva Svedling.

 

Kontaktuppgifter:

Catarina Rolfsdotter-Jansson, styrelseordförande. Telenr: 0704 71 69 75
Tove Ahlström, VD. Telenr: 0761 64 06 11
Eva Svedling, tillträdande VD (1 feb). Telenr:  0727 15 13 31

Om Global Utmaning

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger