Hur kan klimatomställningen finansieras? – Global utmaning
Add more content here...

Hur kan klimatomställningen finansieras?

Av Max Jerneck

Såhär löser vi konflikten mellan Sveriges klimatpolitiska och finanspolitiska ramverk.

I runda tal behövs uppskattningsvis 100–450 miljarder kronor i klimatinvesteringar per år, så Sverige minskar sina utsläpp uppemot 16 procent årligen och är därmed i linje med Parisavtalet. Rapporten ”Hur kan klimatomställningen finansieras?” fokuserar på hur rätt investeringar kan aktivera Sveriges tillgångar, såsom arbetskraft, råvaror, kapitalvaror och kunskap, snarare än storleken på statsskulden. I policyrapporten författad av Max Jerneck presenterar den oberoende tankesmedja Global Utmaning förslag på hur det finanspolitiska ramverket behöver justeras för att nå klimatmålen. Rapporten ges ut inom initiativet ’Klimatagendan – Sverige ställer om’ och presenterar även andra finansieringsmöjligheter utöver finanspolitiken, såsom grön penningpolitik, finansiell reglering och inrättandet av en grön investeringsbank.

© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema