Add more content here...

Folkbildning om klimatomställningen

Klimatagendan - Sverige ställer om

Klimatagendans folkbildningspaket

Kunskap är nyckeln för att skapa förståelse och motivation för klimatomställningen. Därför lanserar vi ett folkbildningspaket om klimatomställningen. Målet är att öka kunskapen om klimatkrisen och ge verktyg som leder till handling. Vi vill också bygga upp den folkliga opinionen – och acceptansen – för den stora omställning som kommer att krävas framöver.

Studiematerialet består av två fristående delar som med fördel kan kombineras. Dessutom erbjuder vi tillfälle för de som vill vara med och leda utbildningar med materialet som grund. Materialet är framtaget, och sprids, i samverkan med flera fack- och studieförbund. Längst ned på denna sida finns alla listade. Postkodstiftelsen och Union to Union har finansierat arbetet.

Klimatnyfiken

E-kursen Klimatnyfiken är den första och fristående kursdelen. Alla kan göra den själva hemma, framför datorn eller i telefonen.

Kursen är digital, tar en timme att genomföra och består av korta texter, filmer och interaktiva övningar som ger deltagaren kunskap om klimatkrisen och rättvis omställning. Klimatnyfiken är även en bra grund inför nästa kursdel – Klimatsamtal. De som går kursen får ett diplom. 

I Klimatnyfiken fokuserar vi på en rättvis klimatomställning. Kursen har finansierats av Union to Union. Du hittar kursen på https://klimatnyfiken.klimatagendan.se/. Använd den länken om du vill dela kursen med någon.

Klimatsamtal

Klimatsamtal är ett material för studiecirklar. Det är tänkt att användas i grupp med kollegorna på jobbet, medlemmarna i föreningen eller tillsammans med andra på fritiden. Klimatsamtal består av en studiehandledning som stöd för gruppens samtal och ett kurskompendium med fakta.

Studiecirkeln består av fem gruppträffar. Varje tillfälle har en tydlig form som rymmer både fakta och diskussion varvat med praktiska övningar. Den webbaserade handledningen är enkel, handfast och konkret.

Under kursen ligger fokus på gemensamt tänkande och görande för att aktivera engagemang och träna kollektiv handling. Kursledaren behöver inte några förkunskaper för att leda en grupp, då handledningen ger stöd.

 

Vill du leda Klimatsamtal?

Under 2022 anordnade Global Utmaning kostnadsfria digitala utbildningstillfällen för blivande ledare av Klimatsamtal. Deltagarna var antingen medlemmar i ett fackförbund eller engagerade via ett studieförbund. Utbildningen gav:

  • verktyg för att prata med kollegor och andra om klimatomställningen
  • ett nätverk av nya kontakter med andra engagerade i klimatomställningen
  • ett certifikat för att ha deltagit vid utbildningstillfället.

Just nu finns inga ytterligare tillfällen inplanerade.

 

Materialet är fritt att använda och att sprida. Allt är tillgängligt online och kräver ingen registrering.

Tack till Fackförbundet ST, Handelsanställdas förbund, Industrifacket Metall, LO, Svenska byggnadsarbetareförbundet, Svenska transportarbetareförbundet, TCO, Unionen och Vision samt ABF, Folkuniversitetet, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan, för att ni har varit med och tagit fram detta material.

Partners och stödföretag