Add more content here...

Klimatagendan

Sverige ställer om

För en effektiv och rättvis grön omställning

Klimatomställningen kommer att innebära en stor samhällstransformation. Med dagens politik kommer Sverige inte klara att ställa om i tid.

Klimatagendans syfte är därför att accelerera en kraftfull – och rättvis – grön omställning som gör att Sverige når klimatmålet om nettonollutsläpp senast år 2045.

Genom analys, policyutveckling och folkbildning bidrar initiativet till att visa vägen och skapa opinion för omställningen. Visionen är ett hållbart, fossilfritt och cirkulärt Sverige som värnar om jobben, konkurrenskraften och våra naturtillgångar.

Klimatagendan startades hösten 2020 av Global Utmaning, Material Economics och ClimateView.

Global Utmanings ordförande Catarina Rolfsdotter-Jansson och seniora rådgivare Anders Wijkman reder ut de stora frågorna och diskuterar rapporten ”Klimatagenda för Sverige”.

Vi har en kurs för dig som vill förstå, 
engagera dig och påverka andra.

Analys, policy och folkbildning

Klimatagendan bidrar till en effektiv och rättvis klimatomställning genom tre huvudområden:

 

 

Klimatagenda för Sverige

Rapporten ”Klimatagenda för Sverige” – finansierad av Vinnova – lanserades i mars 2021.

Tillsammans med rapportförfattarna Material Economics presenterade Global Utmaning en helhetsbild med beräkningar för hur Sverige ska kunna nå klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045.

”Riv hindren!” – 43 förslag till åtgärder

Det är mycket som står i vägen för omställningen. Klimatagendans policyrapport ”Riv hindren! Så möjliggörs omställningen till nettonollutsläpp” inventerar fyra huvudområden – och presenterar 43 åtgärdsförslag – där befintligt regelverk står i vägen för omställningen:

  • brist på åtgärder för säkrad konkurrenskraft och stöd till innovation
  • långa tillståndsprocesser
  • risk för otillräcklig elproduktion
  • brist på infrastrukturplanering för klimatmålen och förutsättningar för vätgas

Folkbildningspaket om klimatomställningen

I samarbete med studieförbund och fackföreningsrörelsen har Global Utmaning tagit fram ett folkbildningspaket för att skapa förståelse för, och delaktighet i, klimatomställningen.

Utbildningsmaterialet är menat att öka acceptans och väljartryck för de politiska beslut som behöver komma på plats för att lyckas nå Sveriges klimatmål. Materialet lanserades 2022 och har hittills använts av tusentals personer.

 

 

Partners och stödföretag