”Mot nettonoll: så minskar vi konsumtionsutsläppen” – Global Utmaning
Add more content here...

”Mot nettonoll: så minskar vi konsumtionsutsläppen”

Av Robert Höglund

Medan Sverige har kommit relativt långt i minskningen av delar av sina territoriella utsläpp, är klimatpåverkan av hur vi handlar, äter eller bygger bland de högsta i världen. Den oberoende tankesmedjan Global Utmaning lanserar nu en rapport med konkreta förslag på hur Sverige kan förändra sina konsumtionsmönster för att uppnå nettonollutsläpp i tid . Svenska konsumenter samt företag och den offentliga sektorn kan, med tydliga mål, minska utsläppen — även i andra länder. Men utan uttalade mål och sektorspecifika styrmedel når vi inte dit.
© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema