Add more content here...

Ledhund och vakthund i det nordiska samarbetet 

Ledhund och vakthund i det nordiska samarbetet 

I arbetet att skapa världens mest hållbara och integrerade region spelar civilsamhället en unik roll. Mot bakgrund av detta tog de nordiska samarbetsministrarna initiativ till att skapa det nordiska civilsamhällesnätverket, som de kommande åren koordineras av Global Utmaning. Under Nordiska rådets session i Köpenhamn anordnades därför den första fysiska träffen för nätverket och samtal med samarbetsministrarna inleddes.  

Samtal i Nordens hus

Över trettio representanter från civilsamhällesnätverket samlades i Nordens Hus i Köpenhamn för att höja kunskapsnivån om hur Nordiska Ministerrådet organiseras och börja lära känna varandra, representanter från Nordiska Ministerrådet och de nordiska samarbetsministrarna. Nätverkets medlemmar representerar en mångfald av organisationer med bred expertkunskap som sträcker sig över sociala, ekonomiska och klimatmässiga frågor. Gemensamt för medlemmarna är att deras arbete är tydligt kopplat till Vår vision 2030. Temat för mötet i Köpenhamn var att lyfta förväntningar på nätverkets arbete framöver och titta närmare på hur nätverket kan få påverkan på Nordiska ministerrådets arbete. 

 

Vi är mycket glada att de nordiska samarbetsministrarna hade möjlighet att medverka på nätverkets första fysiska träff. Det är viktigt för vårt fortsatta arbete att dialogen med samarbetsministrarna och det Nordiska ministerrådet är öppen och konstruktiv.”, säger Joel Ahlgren, Programchef Hållbara städer på Global Utmaning

 

Höga förväntningar 

Idén att etablera ett nätverk av civilsamhällesorganisationer som kan stödja, granska och inspirera Nordiska ministerrådets arbete kom ifrån de Nordiska samarbetsministrarna. Intresset bland ministrarna för nätverkets etablering är stort och det finns höga ambitioner på samarbetet. Under mötet deltog samarbetsministrarna från Danmark, Finland, Norge, Island och Åland i panelsamtal och gruppdiskussioner med nätverkets medlemmar. Från samtliga ministrar finns det höga förväntningar om att nätverket skall bidra till att civilsamhället får ökat inflytande i Nordiska Ministerrådets arbete.

 

“Vi ska ingå i ett tätt samarbete, men samtidigt ska civilsamhället vara både vakthund och ledhund”, säger Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Nordisk samarbetsminister och utvecklingsminister från Norge

 

En vakthund för Nordiska Ministerrådets arbete

Flemming Møller Mortensen, Nordisk samarbetsminister och utvecklingsminister från Danmark, Thomas Blomqvist, Nordisk samarbetsminister och jämställdhetsminister från Finland och Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Nordisk samarbetsminister och utvecklingsminister från Norge medverkade i det inledande panelsamtalet. Gemensamt konstaterade ministrarna att nätverket skall vara både en vakthund och ledhund, som granskar och slår vakt om civilsamhällets röst i det nordiska samarbetet, och visar vägen framåt. 

Dialog om sakfrågor 

Medlemmarna fick även möjlighet att i mindre grupper möjlighet att diskutera sakfrågor med ministrarna utifrån dessas andra ansvarsområden utöver nordiskt samarbete. I diskussionerna medverkade också Annette Holmberg-Jansson, Nordisk samarbetsminister och social- och hälsovårdsminister från Åland, Sigurður Ingi Jóhannsson, Nordisk samarbetsminister och transport- och kommunminister från Island, och Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet. 

Ökad kunskap om Nordiska Ministerrådets arbete 

Under hösten har nätverket träffats digitalt ett antal gånger och under dessa möten har medlemmarna efterfrågat ökad kunskap om hur Nordiska Ministerrådet organiseras. I mötet medverkade därför representanter från Nordiska Ministerrådets olika sektorer för att diskutera hur nätverket kan involveras i sektorns arbete. Dagen var kantad av intressanta diskussioner och frågeställningar som kommer guida nätverkets arbete framåt. Civilsamhälles nätverkets nästa steg är att anta en handlingsplan för att bidra till arbetet med att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region.

 

Kontakt:

Vid frågor om civilsamhällsnätverket, kontakta Joel Ahlgren, Programchef Hållbara städer, joel.ahlgren@globalutmaning.se.  

 

 

 
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger