Add more content here...

Rapporter

Här hittar du våra rapporter.

Färdplan Sysselsättning – Arbetsmarknadseffekter av en grön omställning i Sverige!

Mikael Malmaeus

2023-03-17

Rapporten Färdplan sysselsättning – som kartlägger och diskuterar arbetsmarknadseffekterna av en grön omställning i Sverige.

Läs mer

Cities for Girls, Cities for All

Elin Andersdotter Fabre, Chiara Martinuzzi, Tove Levonen

2022-10-20

Show cases the results of the Her City toolbox as well as the implementation of our partnership projects worldwide. It also provides guidelines for gender and intersectional sensitive participatory planning, design and implementation.

Läs mer

Voluntary Local Review – a bridge between Global Goals and Local Reality

Tove Andréasson Derner and Greta Altrov Berg

2022-05-24

A mapping of experiences from conducting a Voluntary Local Review in the Baltic Sea Region and Eastern Partnership Countries.

Läs mer

Towards Net Zero: reducing consumption-based emissions!

Robert Höglund

2022-04-07

This report focuses on those parts of emissions that are not already targe- ted and part of the Climate Action Plan.

Läs mer

Localising SDGs in the Eastern Partnership Countries – Experiences and recommendations from Belarus, Georgia and Ukraine

Joel Ahlgren, Krista Kampus, Martina Reppen and Oleksandra Khalaim

2021-12-01

The report explores challenges and opportunities with working with the 2030 Agenda on sub-national levels.

Läs mer

Women Leaders – empowering social entrepreneurs

Tove Ahlström, Alice Mamaga Akosua Amoako, Sheila Osei Bakye, Heaven Bereket, , Sofia Breitholtz, Smile Dzisi, Cecilia Fiaka (Nneka Youth Foundation), Adwoa Fosua (Women’s Haven Africa), Josephine Godwyll (Young At Heart), Amma Gyampo (ScaleUp Africa), Yawa Hansen-Quao (Leading Ladies’ Network), Janat Issifu (Women’s Advocacy Network), Catharina Nystedt Ringborg (Global Challenge), Anna Svahn (Antiloop Hedge) and Nancy Sumari (The Jenga Hub)

2021-12-01

The anthology gathers obstacles for female entrepreneurs and recommendations to create change.

Läs mer

Mot nettonoll: så minskar vi konsumtionsutsläppen

Robert Höglund

2021-11-01

Konkreta förslag på hur Sverige kan förändra sina konsumtionsmönster för att uppnå nettonollutsläpp i tid.

Läs mer
Riv hindren

Riv hindren! Så möjliggör vi omställningen till nettonoll

Robert Höglund

2021-10-21

Rapporten "Riv hindren!" är en del av initiativet Klimatagendan - Sverige ställer om.

Läs mer

Svenska lösningar på globala utmaningar 2021

Tobias Alfvén, Carl-Johan Engström, Thomas Hahn, Andrea Hemming, Tomas Kåberger, Allan Larsson, Lin Lerpold, David Olsson, Kristina Persson och Anders Wijkman

2021-10-01

Konkreta förslag på hur Sverige kan visa ledarskap i en komplex tid.

Läs mer

Hur kan klimatomställningen finansieras?

Max Jerneck

2021-10-01

Rapporten diskuterar hur vi kan lösa konflikten mellan Sveriges klimatpolitiska och finanspolitiska ramverk.

Läs mer

Ett starkt och hållbart EU – i Sveriges intresse

Hans Alldén, Anna Gross, Kajsa Hallberg Adu, Peter Kleen, Staffan Laestadius, Hanna Nelson, Catharina Ringborg, Mats Ringborg, Agnes Stenbom, Sakari Teerikoski, Hanna Waerland-Fager & Lennart Wohlgemuth. Red. Hans Alldén, Peter Kleen & Hanna Nelson

2021-05-01

En antologi där konkreta förslag presenteras för att stärka det svenska unionssamarbetet.

Läs mer

På väg mot 2050 – politik för ett klimatneutralt EU

Magnus Nilsson

2021-03-10

Klimatneutralt EU kräver betydligt skarpare lagstiftning

Läs mer

Her City Guide (2nd edition)

Elin Andersdotter Fabre, Tove Levonen, Christelle Lahoud och Chiara Martinuzzi 

2021-03-01

A Guide for Cities to Sustainable and Inclusive Urban Planning and Design together with Girls.

Läs mer

Klimatagenda för Sverige – en plan för netto-noll utsläpp

Per Klevnäs, Peder Folke, PA Enkvist (Material Economics)

2021-03-01

Rapporten som kombinerar netto-noll utsläpp med industriellt värdeskapande framtagen av Material Economics inom projektet Klimatagendan - Sverige ställer om.

Läs mer

Localising Sustainable Development Goals in the Baltic Sea Region: A Handbook

Joel Ahlgren

2020-12-01

The handbook presents a roadmap of challenges and recommendations for how to implement the UN 2030 Agenda.

Läs mer

En social bopolitik för Sverige – policyrekommendationer för en hållbar samhällsutveckling

Carl-Johan Engström, Christer Larsson, Monica von Schmalensee och Sophie Nachemson-Ekwall

2020-11-01

En social bopolitik för Sverige är en plattform för samverkan som bygger vidare på förslagen som formulerades i idéskriften En ny plattform för att lösa bostadsfrågan.

Läs mer

Sociala obligationer – verktyg för en inkluderande omställning

Sophie Nachemson-Ekwall

2020-09-01

Den här rapporten lyfter fram möjligheten för de svenska institutionella investerarna att bidra till FN:s globala mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Läs mer

Från Stockholmskonferensen till Parisavtalet: hållpunkter i processen

Lars-Göran Engfeldt

2020-03-01

En rapport om FN:s utveckling och hållbarhetsagendans framväxt.

Läs mer

#UrbanGirls Handbook

Elin Andersdotter Fabre

2019-10-04

A guide to participatory urban planning and design.

Läs mer

Urban Girls Catalogue

Elin Andersdotter Fabre, Emelie Anneroth och Caroline Wrangsten

2019-10-02

Results from #UrbanGirlsMovement initiated by Global Utmaning

Läs mer

En ny plattform för att lösa bostadsfrågan

Carl-Johan Engström, Carolina Nordling, Erik Stenberg, Kristian Skånberg, Malin Bosaeus och Victoria Kalén

2019-10-01

En antologi om samverkan kring bo- och byggnadsfrågor. Antologin tar avstamp i bostadsfrågan ur ett historiskt perspektiv och belyser frågan utifrån den gemensamma strategin för en hållbar omställning: Agenda 2030.

Läs mer

Stockholm School of Governance – en förstudie

Erik Berglöf, Susanne Ackum, Mats Tyrstrup och Jonas Törnblom

2019-08-01

Resultatet från den Vinnova finansierade förstudien School of Governance

Läs mer

Swedish Development Cooperation Policy – Trends, Lessons Learned and Directors for the Future

Lennart Wohlgemuth och Bertil Odén

2019-06-01

Two experts in development cooperation author this report on where we stand in Swedish development cooperation today.

Läs mer

CIRCULAR BALTIC 2030 – Circular Economy in the BSR and Beyond

Joel Ahlgren

2019-06-01

A collection of good practices on circular economy in the Baltic Sea Region and globally.

Läs mer

Women Leaders: Empowering Future Generations

Tove Ahlström, Sofia Arkelsten, Sofia Breitholtz, Aylin Fazelian, Mariann Eriksson, Elin Andersdotter Fabre, Victoria Escobar, Anna Ryott, Sophia Bendz, Ishtar Touailat, Catharina Nystedt Ringborg, Anna Svahn och Maria Edström

2019-04-03

An anthology on entrepreneurship, social innovation and gender equality

Läs mer

Mot en hållbar framtid

Alexander Crawford, Kristian Skånberg, Anders Wijkman, Meena Daivadanam, Elin Andersdotter Fabre, Anna Kramers, Anna Wetterbom, Josefin Wangel, Ingmar Rentzhog, David Olsson, Gustav Öhrn, Frida Sandegård, Joel Ahlgren

2018-11-02

En antologi om FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Läs mer

Ett Sverige där anställda äger

Sophie Nachemson-Ekwall

2018-09-01

En idéskrift om ett Sverige där anställda är önskvärda hel- eller delägare.

Läs mer

Local Implementation of the SDGs & The New Urban Agenda – towards a Swedish national urban policy

Elin Andersdotter Fabre

2017-10-01

The report highlights the local implementation of the 2030 Agenda.

Läs mer

Nordic Urban Ways – local leadership, governance and management for sustainable development

Elin Andersdotter Fabre

2016-10-01

By analysing nine Nordic cities, the report demonstrates the importance of local leadership and identifies principles for sustainable urban planning.

Läs mer