Add more content here...

Hur kan klimatomställningen finansieras?

Såhär behöver vi agera för att Sverige ska kunna nå de globala utsläppsmålen.

Datum: 2021-10-01

Författare: Max Jerneck

Rapporten kartlägger hur man kan lösa konflikten mellan Sveriges klimatpolitiska och finanspolitiska råd. För att Sverige skall ha möjlighet att uppnå utsläppsminskningarna i linje med Parisavtalet krävs det stora investeringar och rapporten föreslår olika alternativ för finansiering genom ändringar av finanspolitiken, penningpolitiken och inrättandet av en statlig grön investeringsbank.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
Ladda ner rapport