Add more content here...

Mot nettonoll: så minskar vi konsumtionsutsläppen

Konkreta förslag på hur Sverige kan förändra sina konsumtionsmönster för att uppnå nettonollutsläpp i tid.

Datum: 2021-11-01

Författare: Robert Höglund

Medan Sverige har kommit relativt långt i minskningen av delar av sina territoriella utsläpp, är klimatpåverkan av hur vi handlar, äter eller bygger bland de högsta i världen. Den oberoende tankesmedjan Global Utmaning lanserar nu en rapport med konkreta förslag på hur Sverige kan förändra sina konsumtionsmönster för att uppnå nettonollutsläpp i tid . Svenska konsumenter samt företag och den offentliga sektorn kan, med tydliga mål, minska utsläppen — även i andra länder. Men utan uttalade mål och sektorspecifika styrmedel når vi inte dit.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
Ladda ner rapport