Rapportlansering: Färdplan sysselsättning – Global Utmaning
Add more content here...

Rapportlansering: Färdplan sysselsättning

Av Mikael Malmaeus

Nu lanseras rapporten “Färdplan sysselsättning – Arbetsmarknadseffekter av en grön omställning i Sverige”.

Rapporten har tagits fram av Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av tankesmedjan Global Utmaning i samarbete med LO. 

Rapporten kartlägger och diskuterar arbetsmarknadseffekterna av en grön omställning i Sverige. I den beskrivs såväl vilka utmaningar arbetsmarknaden kommer ställas inför och vilka möjligheter som kan dyka upp i framtiden i och med den gröna omställningen. Dessutom tar rapporten upp möjliga vägval för att bemöta dessa.

Själva lanseringen av rapporten äger rum den 17e mars på LO-Borgen i Stockholm.

Rapporten utgör ett kunskapsunderlag i projektet “Uppdrag Klimatambassadör – nya klimatförebilder inom industrin” finansierat av Vinnova.

Läs mer om rapporten här.

© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema