Add more content here...

Women Leaders

Socialt entreprenörskap för att stärka kvinnors ekonomiska position

På många områden ser vi nu ett bakslag och en inskränkning av kvinnors och flickors rättigheter. I en ansats att förebygga denna utveckling har den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och Reach for Change, med stöd från Svenska Institutet, tagit initiativ till det kapacitetsbyggande projektet Women Leaders. Projektet ska öka kunskapen om kvinnors ekonomiska position och egenmakt genom att undersöka strukturella hinder för kvinnliga sociala entreprenörer och resursfördelning.

Investera i kvinnor för en jämställd framtid

I stora delar av världen är kvinnors tillgång till en säker och trygg sysselsättning begränsad. Diskriminering på arbetsmarknaden tvingar kvinnor att söka jobb i den informella sektorn som kännetecknas av instabilitet, oförutsägbarhet och präglas låga löner. När det kommer till kvinnligt ägande ser vi en växande global trend av att kvinnor äger mindre mark jämfört med män. Till exempel är ungefär en tredjedel av världens kvinnliga arbetskraft inom jordbruket men endast 13 procent av jordbrukisnnehavet tillhör kvinnor.

Ett stort och grundläggande problem för kvinnliga entreprenörer är den bristande tillgången till kapital från investerare. I en ekonomi, beroende av innovation, är det en stor förlust att inte se till hela kunskapsreserven av både kvinnor och män. Fungerande system för jämställd  kapitalallokering skapar en god miljö för nytänkande och innovation som behövs för att lösa de sociala och klimatmässiga utmaningarna världen står inför. 

2,3%

Andel riskkapital öronmärkt till verksamheter som grundades av kvinnor i världen

 

Paneldiskussion om socialt entreprenörskap under ”59th UN Commission on Social Development” – på engelska (february 2021).

 

Socialt företagande för jämställdhet

Sociala entreprenörer verkar för social förändring. Till skillnad från traditionella företag eller offentlig verksamhet har sociala entreprenörer, i sin natur, möjlighet att agera snabbt och nytänkande för att möta marknadsmässiga behov med social påverkanskraft. Denna möjlighet till innovation ger även förmågan att uppmärksamma hämmande maktstrukturer och bristfälliga system, vilket skapar en unik roll i byggandet av rättvisa och klimatsmarta ekonomier och samhällen.

Ett aktivt arbete för att säkerställa att nästa generations kvinnor är ekonomiskt delaktiga och aktiva kan på lång sikt garantera jämställdheten i Sverige och globalt. Av den anledningen är det viktigt att se till vilka strukturella hinder som står i vägen för kvinnor idag och hitta långsiktiga lösningar för kvinnligt entreprenörskap och företagande.

Lansering av rapporten Women Leaders: Empowering Female Entrepreneurs (December 2021)
Tillkännagivande Women Leaders (Reach for Change, oktober 2020)

 

I samarbete med: